Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти > Electra

Electra (BS-V4)

Електронна брава за сейфови касети

приложение:

Произведено в България

• Приема променлива дължина на заключващ код от 2 до 14 цифри
• Фабричен Мастър-код с възможност за промяна от клиента
• Захранване с две батерии по 1,5 V, размер АА
• Нисък разход на енергия - над 10 000 отваряния с един комплект батерии
• Служебна функция - Поискване на броя правилни отваряния
• Служебна функция - Поискване на броя грешни опити
• Служебна функция - Запитване за нивото на батериите
• Блокиране при трикратно въведен грешен код
• Възможност за захранване през панела при изтощени батерии
• Защитена от кражба на батериите

Съвместна разработка с "Мауер Локинг Системс" ООД

• Банки
• Хотели
• Валутни Бура
• Офис Помещения

 

Описание

Брава "Електра" е електронно-механично устройство с висока степен на секретност и механична защита. Изработена e според изискванията на ЕС чрез безоловна технология. Преминала e успешно изпитания за клас 2 по Vds в Германия.

Захранва се от 2 батерии от 1,5V, размер АА, които се зареждат/подменят от вътрешната страна при свалянето на пластмасово капаче, без специални инструменти или разглобяване на бравата. Устройството е с изключително ниска консумация, която гарантира над 10 000 отваряния и затваряния с комплект нови батерии, при нормални климатични условия.

Потребителя получава 2 кода - Клиентски и Мастер, представляващи поредица от цифри.

Фабрично записания Клиентски код е: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Фабрично записания Мастер код е: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

След закупуване на бравата, клиента може сам да избере цифровата комбинация за двата кода, както и нейната дължина. За двата кода се допуска дължина на комбинациите от 2 до 14 цифри.

Смяната на код става само след вярно въвеждане на предишната комбинация. Бравата няма да се отвори ако комбинацията е вярна по символи и тяхната последователност, но е с различна дължина (брой въведени цифри)

Подробни инструкции за смяна на кода са описани в ръководството за работа.

Брава със сменяем потребител

Брава с постоянен потребител

Специални Функции

В устройството са въведени 3 служебни функции, чието използване не води до отваряне на бравата, но значително подобряват контрола на работа с нея.

• Служебна функция - Запитване за нивото на батериите
• Служебна функция - Поискване на броя правилни отваряния
• Служебна функция - Поискване на броя грешни опити

Нивото на батериите може да проверите по всяко време без да отваряте бравата.
1) Натиснете бутона ON
2) Натиснете бутона 1
3) Натиснете бутона "Ключ"

Бравата няма да се отвори!
Следва проствирване на кратки тонове (писукания), придружени с постоянно светещ червен светлинен сигнал и мигащ зелен. Писуканията са достатъчно отчетливи и разрелени с паузи. Може да използвате лист и молив за да ги записвате докато ги чувате. При комплект нови батерии ще чуете 9-10 писукания. При наближаване на критичното ниво на изтощаване на батериите, служебната функция за тяхното състояние ще генерира 3-4 писукания.

Бравата проверява нивото на батериите след всяко включване, като доста преди тяхното напълно изтощаване ви информира за това с промяна на мелодията за старт. Дори и ако не сте използвали функцията за проверка нивото на батериите, при тяхното изтощаване стартовата мелодия ще бъде предходена от петкратен импулсен звуков сигнал, съпроводен с червена светлина до първото натискане на бутон от клавиатурата.

Дори и ако след няколко месечно неизползване на бравата батериите да са се изтощили напълно, можете да подадете захранване с батерия 9V, като допрете изводите и до изведените терминални петна на лицевия панел. Използването на външна батерия не води до зареждане на вътрешните батерии. След като подадете захранване по този начин и отворите с правилно въведен код, използвайте случая да ги смените.

Служебни функции за контрол на работата с бравата.

Всяко правилно отваряне увеличава шест цифрено число за "брой правилни отваряния" записано в паметта. Фабрично записаното число е 000000.

Всяко грешно въвеждане на код за отваряне увеличава едноцифрено число за "брой грешни опити". Фабрично записаното число е 0. Всяко правилно отваряне нулира броя грешни опити.

Информация за броя правилни и грешни опити можете да получите по всяко време без да отваряте бавата, като използвате служебните функции.

Служебна функция - Поискване на броя правилни отваряния.

1) Натиснете бутона ON
2) Натиснете бутона 2
3) Натиснете бутона "Ключ"

Бравата няма да се отвори!
Следва проствирване на шест числа разделени с дълги паузи. Числото показва целия брой отваряние след производство на бравата. Ако имате съмнения че някой друг освен вас знае правилния код за отваряне, можете просто да използвате тази функция след вашето последно използване и да запишете на числото лист. Направете същото преди следващото правилно въвеждане и проверете дали двете числа съвпадат.

Служебна функция - Поискване на броя грешни опити за отваряне.

1) Натиснете бутона ON
2) Натиснете бутона 3
3) Натиснете бутона "Ключ"

Бравата няма да се отвори!
Следва проствирване на едноцифрено число за брой грешни опити. Ако чуете 10 писукания, значи броя грешни опити е нула. Това означава че след ващето последно ползване на бравата никой не се е опитвал да въвежда кодова комбинация. Ако обаче има такива опити и бравата е останала затворена, тя е запомнила техния брой и ще го просвири като число от 1 до 9. Повече от 9 опита се просвирват все като 9, но след всеки грешен опит наказателното време за ползване на бравата се увеличава с 3 минути. За собсвеника на сейфа е достатъчно да има информация че някой от обкръжението или персонала се опитва да отвори бравата при неговото отцъствие.

Първите 3 грешни опита не са съпроводени с наказателно време, но техния брой се увеличава и записва. След четвърти грешен опит бравата блокира за 3 минути. След пети грешен опит бравата блокита за 6 минути и т.н. Само отваряне с правилно въведена кодова комбинация на един от двата кода може да нулира броя грешни опити.

Предлага се като самостоятелна брава с възможност за монтиране на врата и като сейфова касета с различни размери.

Кутията на сейфа е изработена от стомана 2 мм и челен панел 5 мм. Заключващият механизъм е осигурен допълнително срещу опит за разпробиване от стоманена планка. Сейфът е с полимерно покритие с възможни цветове: сив, черен и син.

Моделите от Серия 151 са с размер Ш280 х Д245 х В168 мм.