Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти > Лодка Робот

Cores A1

Плаваща станция за хидрографвки измервания

приложение:
Термограф BS-78TT

Произведено в България

 

Corec A1Изтегли брошура

Проект СИП-02-34/30.09.2011

BG161PO003-1.1.01-0164-C0001

“Интелигентна информационна система за прогнозиране и контрол на разпространението на драгажно петно”

• Система за непрекъснато измерване и предаване на данни към брега
• Управление през GSM модем
• Задвижване - два електрически двигателя 200W, два винта, без рул
• Захранване - два тягови акумулатора
• Зареждане на борда - два фотоволтаични панела 12V, 50W. Зареждане на земята с модул на 220V
• Максимална продължителност на плаване - 10 дни
• Максимален обхват на действие - до наличие на GSM сигнал
• Максимална скорост спрямо водата - 5 километра в час
• Видеокамера за видео в реално време с наблюдение от брега до 800 метра
• Видеокамера за снимка на всеки 15 секунги, предава се по GSM до наличие на сигнал
• GPS - текущи координати, скорост на съда спрямо земята
• Sonar - от 0,8 до 180 метра, точност 10 см.
• Скоростомер - скорост на съда спрямо водата и температура на водата
• Електронен компас - ъгъл от 0 до 360, Рол и Пич от -80 до +80 градуса
• Устройство за вземане на водни проби от дълбочина до 20 метра
• Спускателен механизъм за потопяеми хидрографски сензори
• Управление през USB на преносим компютър. Индикация на данните от съда всяка секунда
• Режим 'Автопилот' за автоматично преминаване по указан маршрут от GPS координати
• Режим 'Стой в точка' за самостоятелно поддържане на указана позиция с радиус 3 метра
• Преност по суша с автомобилен колесар
• Тегло с наличното оборудване - 120 килограма
• Товароносимост за допълнително оборудване - 50 килограма
• Дължина 1,80 м, Широчина 1,35 м, Височина над водата 1,20 м, Газене 0,60 м, Водоизместване 150 кг.

• Реки, езера, язовири, пристанища и изследване в бреговата зона

• мониторинг на драгажни дейности

• Вземане на водни проби и мониторинг

• Измерване скоростен профил на потока (ADCP)

• Измерване на мътността (OBS)

• Видео наблюдение

Описание

Възложител на проекта е МИЕТ. Изпълнител-координатор е фирма КОРЕС ООД.

КОРЕС ООД е инженерно-консултантска фирма за изследвания в морската брегова зона и вътрешните реки и водоеми. Осигурява консултантска и развойна дейност в областта на речно и морско строителство, използва числени системи за хидродинамични симулации, извършва проектиране и изграждане на безпилотни плаващи системи с търговско.

Плаваща станция CORES A1 е многофункционалнo плавателно средство, без екипаж, проектирано да бъде леко, лесно използваемо, много маневрено, и разработено за измервания, проучвания в реки, вътрешни водоеми и в крайбрежната морска зона, набиране на проби за установяване качеството на водите, мониторинг при изпълнение на драгажни дейности,  екологични измервания и др. Избраната форма (тип катамаран) осигурява повишена устойчивост, и удобно разполагане на измервателно оборудване във и извън водата.

Корпусът е изработен от фирма "Интеграл-2005" ООД, в град Тервел по специален, патентован промишлен дизайн, излят от стъклопласти, осигуряващ отлична стабилност и висока маневреност.

Електронното оборудване с 12 микропроцесора и софтуер за комуникация са изработени от фирма "Бисер Системс" ЕООД, в град Варна.

 

Възможности

Станцията може да пренася широкообхватна измервателна апаратура за различни хидрографски измервания. Наличното захранване е 12V. Разполага с инвертор за генериране на 220V. Бордовият компютър включва двупосочна комуникация с брега, система за автоматично следене и зареждане на акумулаторите, система за сбор на данни от монтираните сензори, мощни драйвери и др.

 

Данни от измервания

Предлагаме за свободно разглеждане реални данни от измервания, получени с плаващатa станция.

За да разглеждате дълбочина и температура в различни точки, свалете файл и го отворете с Ecxel.
За да визуализирате траектория на изминатия път използвайте сайта: http://www.gpsvisualizer.com
Data from Cores-A1 Data from Cores-A1 Data from Cores-A1

След провеждане на измервателно плаване по желания маршрут следва обработка на получените данни за изработване на различни карти и анализ. На борда на плаващата станция могат да бъдат монтирани допълнителни сензори и дори цели логер модули или компютър за запис на данни.

 

Галерия

Cores-A1 Cores-A1 Cores-A1 Cores-A1 Cores-A1 Cores-A1 Cores-A1 Cores-A1 Cores-A1

Повече информация и видео клипове ще намерите на адрес: http://A1.coresbg.eu