Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти >

BS-T2DU

Електронен Термограф и Принтер с Два Датчика за Температура

приложение:

Самостоятелно работещ контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Захранва се с напрежение от превозното средство от 8 до 32V DC. Предлага се и в устойчива кутия за външен монтаж.

Непрекъснато измерва и индикира температурите от два отдалечени датчика. Диапазон от -40 до +50°C. Максималната дължина на кабелите може да бъде до 30 метра.

Записва температурите през програмируем времеинтервал от 1 до 90 минути. Памет за 5 400 000 записа, достатъчни за 5 години. Записва състоянието на вратата на товарния отсек - Отворена/Затворена. Записва състоянието на агрегата - Включен/Изключен. Менюта и разпечатки на Български и Английски, лесно превключване с джъмпер под капака.

Отпечатва завършен "Документ за превозване". Разпечатката съдържа името на фирмата-превозвач, номера на превозното средство, серийния номер на контролера, момента (час, минути, ден, месец, година) на отпечатване. Бърз бутон 'Принт 24 часа'. Бърз бутон 'Принт 72 часа'. Бърз бутон 'Принт 168 часа'. Меню за разпечатване на стари периоди от време по избрани начална и крайна дата и час.

Менюта защитени с парола, лесна за работа клавиатура. Осветен течнокристален дисплей. Работи със стандартна термохартия 57 мм. Вграден предпазител и часовник с батерия. Не загубва данни при отпадане на захранването.

• Хладилни камиони
• Хладилни ремаркета
• Хладилни бусове

над 12 години безотказна работа

BS-T&H-WiFi

Записващ Термометър и Влагомер с достъп през WiFi

приложение:

Миниатюрен контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Захранва се с външен адаптер 5V.

Непрекъснато измерва и индикира температурита и влажност от отдалечен датчика. Диапазон от -40 до +125°C. Максималната дължина на кабела до датчика може да бъде до 6 метра.

Записва температура и влажност през програмируем времеинтервал от 1 до 600 минути. Максимален брой записи 8000, с безконечно превъртане. Достъпно през WiFi с всяко смарт устройство - смартфон, таблет, лап топ чрез всеки Web браузер. Свързване на устройството към локална WiFi мрежа.

Експортира записите в .CSV файл в табличен вид, съдържащ Ден, Месец, Година, Час, Минути, Т°С, H%

Двуцветни светодиодни индикатори алармират за преминаване на минимална или максимална граници на температура и влажност, настроени от клиента.

Изпраща данни към сървър: https://www.mydatalogger.eu. Безплатен акаунт за 30 дни за всеки логер

• Складове за лекарства
• Складове за храни
• Мандри
• Сушилни
• Изби
• Кошери
• Гъбарници
• Оранжерии
• Хладилни камери
• Наблюдение на животни
• Наблюдение на отопление

BS-7400

Електронен Записващ Термометър с Два Датчика за Температура

приложение:

Самостоятелно работещ контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Захранва се с външен адаптер 9-12V.

Непрекъснато измерва и индикира температурите от два отдалечени датчика. Диапазон от -40 до +90°C. Максималната дължина на кабелите може да бъде до 60 метра.

Записва температурите през програмируем времеинтервал от 1 до 99 минути. Максимален брой записи 2740. Отпечатва завършен протокол (Excel файл) през USB към компютър. Протокола съдържа името на фирмата, името на обета, където е монтиран, настроения времеинтервал, броя записи, серийния номер на контролера, момента на отпечатване.

Менюта защитени с парола, елегантна и лесна за работа клавиатура. Осветен течнокристален дисплей със символи на кирилица. Безплатен софтуер за Windows.

• Складове за храни
• Складове за химикали
• Хладилни камери
• Аптеки, Болници
• Парници, Цветарници
• Изби, Мандри, Мази
• Цистерни, Бъчви
• Сауни, Басеини
• Гъбарници
• Сушилни

BS-7500

Електронен Записващ Термометър с Осем Датчика за Температура

приложение:

Самостоятелно работещ контролер със захранване 220V.

Непрекъснато измерва и индикира температурите от 8 отдалечени датчика и 8 цифрови входа. Диапазон от -40 до +90°C. Дължина на кабелите до 60 метра.

Записва температурите през програмируем времеинтервал от 1 до 99 минути. Максимален брой записи 2700. Отпечатва завършен протокол (Excel файл) през USB към компютър. Протокола съдържа името на фирмата, името на обета, където е монтиран, настроения времеинтервал, броя записи, серийния номер на контролера, момента на отпечатване.

Осветен течнокристален дисплей. Лесна за работа клавиатура. Безплатен софтуер за Windows.

• Запис на отоплителни системи
• Запис на хладилни системи
• Мониторинг на складове
• Изследване на изолации
• Енергийна ефективност
• Анализ и настройка на термо процеси

BS-HC3

Управление на нагреватели и електродни котли за отопление

приложение:

Контролер в кутия за шинен монтаж DIN RAIL със захранване 220V.

Управлява разнообразни процеси с нагреватели на бойлери, електролизни котли и котли за локално парно отопление. Използва цифрови датчици за температура в диапазон до 100 °C с максимална дължина на кабелите до 30 метра.

Четири различни конфигурации според броя свързани датчици. Автоматично разпознава конфигурацията. Четири различни работни режима с лесна смяна от бутон на панела без използване на инструменти. Външен вход за разрешение от седмичен програматор или отдалечен бутон.

Бързи менюта за промяна на стайната температура. Настройваем времеинтервал за работа на помпата. Осветен дисплей. Лесен за наблюдение от разстояние с ярки индикатори на лицевия панел. Вградени защити за всеки изход. Индикатор за изгорял предпазител.

• Локално парно отопление
• Подово отопление
• Термоконтрол
• Вентилация
• Сушилни

над 10 години безотказна работа

BS-AC23

Управление на отопление с 2 датчика и 3 степени

приложение:

Контролер в кутия за шинен монтаж DIN RAIL със захранване 220V.

Управлява процеса на дистрибуция на свеж въздух с 3-степенен нагревател. Използва цифрови датчици за температура. Следи температурата на входа и задейства отоплението под зададена граница. Комутира степените на нагревателя като ги изключва поледователно до достигане на максимална граница на изхода.

Външен вход за разрешение от отдалечен бутон, стаен термостат или за работа като подчинено устройство на други машини. Лесно изключване от бутон на панела без използване на инструменти. Режим тестване на изходите за установяване на оптималните граници.

Бързи менюта за промяна на стайната температура. Осветен дисплей. Лесен за наблюдение от разстояние с ярки индикатори на лицевия панел. Вграден предпазител.

• Дистрибуция на свеж въздух
• Подово отопление
• Термоконтрол
• Вентилация

BS-60FK

Индикатор и принтер за срок на годност на хранителни продукти

приложение:

Електронната система Food Keeper представлява индикаторно табло за закрепване на стена с външен принтер. Предназначена за употреба в кухните на ресторанти и други заведения за обществено хранене, магазини и борси за храни или складове за малотрайни продукти.

• Спестява значително време на персонала;
• Подобрява органицазията на работа. Намалява документацията в кухнята;
• Гарантира качеството на предлаганите продукти. Увеличава доверието на клиентите;
• Лесни за наблюдение от разстояние индикатори показват температурата в помещението, времето (часове:минути) и информират за годността на приготвените продукти (до 88).

За всеки хранителен продукт на таблото има надпис, бутон за стартиране/нулиране и трицветен индикатор, работещ на принципа на светофара: Зелено (порцията е в срок на годност), Жълто (остават два часа до изтичане на срока на годност), Червено (изтекъл срок на годност).

Всяко стартиране на отброяване на време отпечатва на термохартия етикет на продукта, съдържащ: пореден номер; номер на продукт; номер на порция; номер на готвача; име на готвача; име на продукта; момент на стартиране на порцията (час:минути, ден.месец.година); изчисленият момент на изтичане на срока на годност (час:минути, ден.месец.година) и програмираният срок ( часове).

• Ресторанти
• Складове за храни
• Хладилни камери
• Обществени столове
• Хранителни магазини
• Кухня майка
• Борси

BS-tK1000

USB записващ термометър с термодвойка тип 'К' за температури до 1000 °С

приложение:

Контролер за връзка с компютър през USB без допълнително захранване. Галванично и оптично разделен от компютъра, гаранатира изолация 1000 V.

Измерва температурата от свързана към него термодвойка тип 'К' в диапазона от 0 до 1000 °С. Данните се визуализират графично на екрана на компютър, чрез безплатен софтуер. Програмата може да записва данни през указан времеинтервал, като изработва завършен протокол - Excel файл.

В контролерът има вградено реле с изведени Общ, Нормално Отворен и Нормално Затворен контакти. Състоянието на релето се управлява от софтуера ръчно или автоматично в режим Нагревател или Охладител по зададени от потребителя граници.

Изводите за термодвойка и релейни контакти са изведени на разглобяеми клеми, отделящи се от контролера.

Очаквайте скоро BS-tK1000 (без включена термодвойка) на промоционална цена 99,60 лева с ДДС.

• Измерване на температури от 0 °С до 1000 °С
• Настройка на температурни процеси
• Запис на температура
• Термоконтрол
• Обучение

BS-T1

Цифров термометър с голям, ярко светещ дисплей

приложение:
BS-T1

Контролер в самостоятелна кутия за закрепване на стена. Работи с външно захранване DC 12V.

Снабден с яркосветещ, триразряден дисплей за лесно наблюдение от разстояние до 30 метра. Индикира непрекъснато показание от цифров датчиик за температура в диапазона от -40°C до +99 °C. Максималната дължина на температурната сонда може да бъде 30 метра.

В комплекта е включван импулсен захранващ адаптер или мрежов трансформатор за DIN шина .

Размери на модула 175 х 100 х 30 мм. Цена 162,00 лева с ДДС (с включен адаптер).

• Складове за лекарства
• Складове за храни
• Хладилни камери
• Наблюдение на животни
• Сушилни

BS-415

Управление на Инкубаторен и Люпилен шкаф "Оптима"

приложение:

Контролерът е предназначен за автоматично управление на инкубаторен шкаф от типа "Оптима". Проектиран е да се монтира лесно, без допълнителни промени в съществуващото съоръжение. След настройване на работния режим не се нуждае от допълнително обслужване. Работи с наличните в шкафа силови органи и поддържа два режима на работа - "управление" и "индикация".

Контролерът управлява 3-степенен нагревател с прецизно поддържане на температурен прозорец от 0,15 °C. Едновременно с това се управляват включените вентилатор, охладител, овлажнител и обръщателен механизъм. Работата и състоянието на изпълнителните органи се наблюдава на осветен дисплей и индикатори на светлинна колонка над всеки инкубаторен шкаф. При всички критични ситуации се задейства сирена.

Всички инкубаторни шкафове в базата могат да бъдат свързани към отдалечен компютър, на който работи програма за следене, запис, архив на данни и дистанционна промяна на настройките. Програмата се изработва в съответствие с физическото разположение на съоръженията в обекта.

• Инкубаторни шкафове
• Люпилни шкафове
• Инкубатори тип "Оптима"

над 13 години безотказна работа

BS-15 PV

Управление на 15 подвижни стойки за фотоволтаични колектори

приложение:

Самостоятелно работещ контролер в кутия за външен монтаж IP67. Захранване 220V. Вградени акумулатори 18V. След първоначална настройка не се нуждае от обслужване.

Управлява от 1 до 15 подвижни стойки за фотоволтаични колектори от типа Astro Track 3K. За свързване на модула с двигателя на всяка стойка се използва кабел 3х0,75, а не система с 4-жилен кабел. Изключително лесен и икономичен монтаж.

Движението на тракерите е 8 часа през светлата част на денонощието. Средно годишното увеличение на усвоената енергия е 24% а максималната - 31% в сравнение със статичните модели. Измерва температурата на панела и външна температура. Вграден '485 интерфейс.

Менюта защитени с парола, лесна за работа клавиатура. Осветен течнокристален дисплей със символи на кирилица.

• Sun Tracker системи
• Увеличава КПД на PV панели

Златен медал на Пловдивски Технически Панаир 2011

BS-ACS4

Електронна система за сигурност на бронирани автомобили

приложение:

Мултипроцесорна система с уникална хардуерна архитектура. Захранване 12V от оригинален и/или допълнителен акумулатор в автомобила. Трети акумулатор поддържа работата на микропроцесорната част в метална кутия в защитен обем на товарния отсек.

Системата следи всички врати, ключалки, допълнителни резета и люкове в оригиналните и допълнителните врати на бронирания автомобил. Управлява отключващите механизми на принципа "само една отворена врата". Контролира запалването на автомобила. Генерира звукова и светлинна сигнализация с допълнителна сирена и мигачите на автомобила. Излъчва комбинация от сигнали по GPS за различните състояния и работни режими. Следи вградени и допълнителни паник бутони. Активира един или два димо-генератора със специален газ.

Специфичен за всеки модел автомобил лицев панел, монтиран в купето, индикира със звукови и светлинни сигнали състоянието на всички механизми, отговорни за сигурността. Идентифицира водача с RF карта. Разрешава бутони за действия с вратите според сложна логика и режимите на системата - Работен, Сервизен, Гараж, Аларма и Аларма с Газ.

Системата е монтирана в 180 автомобила, бронирани от Феникс Аеро Специал ООД, използвани от банки и охранителни фирми в страната и чужбина.

• бронирани автомобили за пренос на пари, злато и други ценности

Сейфова касета с брава Electra

BS-RV

Електронна система за конферентно гласуване с радио модули

приложение:

Системата осигурява безжична обратна връзка по време на презентация между слушателите и лектора. Пълна съвместимост с Microsoft Power Point и Microsoft Word.

Във всяка презентация на Power Point могат да се влагат въпроси към аудиторията с предлаганите след тях номерирани от 1 до 9 отговора или отговори с три състояния - Да, Не, Въздържал се. Лекторът управлява презентацията с дистанционен модул, подобен на раздадените на слушателите, докато се движи свободно в залата. Отговорите се получават и визуализират директно в презентацията и се записват в графичен вид на слайда след зададения въпрос.

Невъзможно е да се получат повече отговори от раздадените предавателни модули в залата. Дори и по време на гласуване даден слушател да натисне няколко пъти бутоните на своя радиомодул, приемникът възприема последното излъчване и го брои за един глас.

Радиоприемникът се захранва през USB кабела за връзка с компютъра, не съдържа батерия и не се нуждае от външен адаптер. Батериите на предавателните модули осигуряват над 5 години работа при 100 натискания на ден.

• Презентации и конферении
• Изпитване на ученици

Ell Cam (BS-5D)

Електронна Брава ELL CAM

приложение:

Елегантен дизайн, лесен монтаж на вратички за шкафчета.

Изключително ниският разход на енергия осигурява над 13 000 отваряния с една батерия 9V.

Тествана на екстремни температури от -18 до +55 градуса Целзий. Преминала тестване срещу влага, опити за нерегламентирано отваряне чрез счупване.

Многообразие от функции според избрания модел - клиентски, хотелски, офис сменяеми потребители. 4-цифрен код. Два 6-цифрени Мастър кода. История на отварянията.

Предлага се в различни цветове и варианти: вертикална, хоризонтална дясна и хоризонтална лява ръкохватка.

Изработена според изискванията на ЕС чрез безоловна технология.

• Шкафове за ценности
• Съблекални
• Училища
• Аерогари
• Спортни центрове
• Болници
• Офиси
• Фитнес зали

Electra (BS-V4)

Електронна брава за сейфови касети

приложение:

Брава "Електра" е електронно-механично устройство с висока степен на секретност и механична защита.

Захранва се от 2 батерии от 1,5V, размер АА, които се зареждат/подменят от вътрешната страна при свалянето на пластмасово капаче, без специални инструменти или разглобяване на бравата. Устройството е с изключително ниска консумация, която гарантира над 10 000 отваряния и затваряния с комплект нови батерии, при нормални климатични условия.

След закупуване на бравата, клиента може сам да избере цифровата комбинация за двата кода, както и нейната дължина. За двата кода се допуска дължина на комбинациите от 2 до 14 цифри.

Изработена според изискванията на ЕС чрез безоловна технология. Преминала успешно изпитания за клас 2 по Vds в Германия.

• Сейфови касети и врати
• Врати на шкафчета

Сейфова касета с брава Electra

Power Blitz

Дискотечен Блиц ефект с DMX управление

приложение:

Мощният (6KW) блиц прожектор е самостоятелно работещо устройство в метална кутия, захранвано от мрежата. Работи по протокол DMX 512, като заема 3 канала от пакета. Конфигурирането на адреса става от вградена джъмперна секция. Може да се управлява и като независимо устройство от дистанционен пулт с изведени потенциометри.

От вградените превключватели се избира режим на работата по DMX или ръчно управление. Адресът в режим DMX може да бъде от 1 до 128. В ръчен режим може да се синхронизира през външен генератор на импулси през предвиден за целта вход.

В режим DMX прожекторът поддържа ефект "Blinder". Ефектът е много силно въздействащ над психиката на публиката особено съчетан с Techno Rave или Heavy Metal озвучение и затова е съпроводен със специално електронно ограничение за продължителност на работа и пауза между две включвания.

• Дискотечно осветление
• Сценично осветление

DMX Dimmer

4 канален DMX Dimmer за 8 KW осветителни тела

приложение:

Четириканалният димер е предназначен за управление на мощни прожектори за сценично или дискотечно осветление. Работи по протокол DMX 512, като заема 4 канала от пакета. Конфигурирането на адреса става от вградена джъмперна секция. Няма ограничение в позиционирането на адреса.

От вградените превключватели може да се изключи работата по DMX и да се конфигурира устройството за работа в режим "потенциометър", подходящ за ръчно управление на сценични прожектори. Интензитета на всеки от четирите канала се задава ръчно от потенциометрите на лицевия панел. Регулирането е от 0 до 100 % мощност към всеки канал.

Като допълнителна възможност устройството може да се използва за генератор на ефект "бягащи светлини".

• Дискотечно осветление
• Сценично осветление
• Увеселителни паркове
• Рекламни надписи

BS-8T6

Термоконтрол на парници и оранжерии

приложение:

Комплект контролери и софтуер за следене и запис на температура. Системата е проектирана на модулен принцип и се конфигурира според конкретния случай на клиента. Състои се от следните компоненти:

• измервателни модули
• измервателни сонди
• модул преобразувател на интерфейса
• персонален компютър
• захранващи и комуникационни кабели

• Парници
• Оранжерии
• Гъбарници
• Складове и др.

BS-BAK

Термоконтрол на силози за зърносъхранение

приложение:
Термоконтрол за силози

Системата за непрекъснато наблюдение на температурата в силози за зърносъхранение е изградена на модулен принцип. Състои се от следните компоненти:

• Измервателен модул
• Измервателна сонда с няколко датчика
• Индикаторен модул
• Персонален компютър

Системата е приложима за метални и бетонни силози, като за всеки обект конфигурацията на компоненти се изработва за конкретния случай. За най-оптимално следене на температурата е важно да се знае предварително височината, диаметъра и броя клетки на конкретния силоз, както и вида на съхраняваното зърно.

• Бетонни силози
• Метални силози
• Легнали складове

силози със система за термоконтрол

BS-8T-PC

Термоконтрол на Сушилни Камери

приложение:
BS-8T-PC

• Електронна система за непрекъсната работа в реално време
• Температурен диапазон от -30 до + 90 °C
• Осветен дисплей, херметична кутия, прозрачен капак, клавиатура
• Захранване от адаптер 9-12V или отдалечен захранващ модул
• Предаване на данните по кабел или радиоканал
• Цифрови показания с точност 0,1 °C
• Скорост на измерване - 1 показание в секунда
• Връзка с отдалечен компютър
• Максимална дължина на сондата до 60 м
• Максимален брой сонди: 8. Максимален брой датчици: 48
• Конфигуриране на сондите по желание на клиента
• Автоматично архивиране на данните от сушилния процес в Excel протокол
• Автоматично приключване на протокола за указан период на сушене
• Триизмерни графики на температурата от различни точки в реално време

• Сушилни за дървен материал
• Сушилни за плодове

Key Maker 2

3-координатна фреза за изработване на ямкови ключове

приложение:

Електромеханична система, управлявана от компютър. Състои се от механична част с висока прецизнаост, фреза с регулируеми обороти и сменяем инструмент, микропроцесорен блок, захранваща част, двайвери за стъпкови двигатели, USB кабел за връзка с компютър и софтуер за Windows.

Два стъпкови двигателя управляват движение на менгмене, задържащо заготовка за ключ по координати X и Y. Трети стъпков двигател управлява движение на фрезата по координата Z.

От изключително лесни за работа менюта на софтуера се избира модел на ключ, номер на ключ, брой ключове за изработване. Анимирани интуитивни екрани подканват оператора да отвори капака, да обърне заготовката, да зареди следващ ключ и др.

• Фрезоване по известен модел и номер от кодова таблица
• Фрезоване на ръчно въведен секрет по избран модел
• Фрезоване на Змейка
• Фрезоване на ключове от Мастер Система

Съвместна разработка с Мауер Локинг Системс ООД. Произвежда се в България - единственото място на света, където e възможно само двама души - инженер по механика и инженер по електроника да създадът подобно уникално изделие. В памет на инженер Благовест Кузманов. Почивай в мир.

• изработва ключ Elit
• изработва ключ Elit 2
• изработва ключ Elit 2M
• изработва ключ Elit 2A
• изработва ключ Elit 2S
• изработва ключ GM
• изработва ключ New Wave 4

Сейфова касета с брава Electra

BS-Lock Tester

Автоматичен стенд за изпитание на електронни и механични брави

приложение:

Електромеханична система, управлявана от компютър. Състои се от механична част, електронен блок със захранване 220V, USB кабел за връзка с компютър и софтуер за Windows.

Два стъпкови двигателя изпълняват вкарване на ключ в изпитваната брава и завъртане на определен градус в двете посоки. Операторът проиграва на стенда всяка стъпка от изпитанието чрез прости команди от софтуера. Последователността от действия се записва като програма за изпитание и се стартира.

При изпитване на електронни брави стендът изпълнява последователно натискане на клавишите за кодова комбинация. Поддържат се 12 различни бутона.

Компютър управлява работата на стенда, записва броя изпълнени цикли и изработва завършен протокол (Excel файл) от изпитанието. Записва причините за блокиране на изпитвания механизъм и прекратява работа.

• Изпитание на електронни брави
• Изпитание на механични брави

BS-USB485-Iso

Галванично разделен преобразувател USB към RS485

приложение:
BS-USB485-Iso

• Двупосочен преобразувател на сигнали от USB порт към RS485 интерфейс
• Захранване от USB порт на PC, не се нуждае от външен адаптер
• Вграден DC-DC конвертор
• Изведени сигнали +D, -D, +5V, GND, оптично разделени от компютъра
• Възможност за изведено захранване 12V/80mA от втори DC-DC конвертор
• Товароспособност на външен консуматор 5V - 100 mA
• Светодиодна индикация за комуникация в двете посоки
• Вграден чип FT232R USB UART
• Изведен куплунг USB-B
• Размери 90 х 51 х 25 мм

• Контролерни мрежи
• Работа с устройства с '485 интерфейс
• Комуникация с електромери
• Захранване и работа с SUNNY SENSORBOX

BS-78ТТ

Електронен Термограф и Принтер с Два Датчика за Температура

приложение:

Самостоятелно работещ контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Захранва се с напрежение от 8 до 32V.

Непрекъснато измерва и индикира температурите от два отдалечени датчика. Диапазон от -40 до +50°C. Максималната дължина на кабелите може да бъде до 30 метра.

Записва температурите през програмируем времеинтервал от 1 до 99 минути. Максимален брой записи 2740. Звукова и светлинна сигнализация за извършване на запис. Бърз бутон за изключване на звука.

Отпечатва завършен "Документ за превозване" или "Моментен запис от превозване". Разпечатката съдържа името на фирмата-превозвач, номера на превозното средство, настроения времеинтервал, броя извършени записи, серийния номер на контролера, момента (час, минути, ден, месец, година) на отпечатване.

Менюта защитени с парола, елегантна и лесна за работа клавиатура. Осветен течнокристален дисплей със символи на кирилица. Работи с термохартия 57 мм. Вграден предпазител и часовник с батерия. Не загубва данни при отпадане на захранването.

• Хладилни камиони
• Складове за храни
• Хладилни камери
• Сушилни