Вие разглеждате: Начало > Продукти > BS-8T6Choose Language: English

BS-8T6

Термоконтрол на парници и оранжерии

приложение:

Произведено в България

• Дистанционно наблюдение на темпертатурата в различни точки
• Автоматично обхождане на всички точки в реално време
• Автоматичен запис на данните
• Статистика за история на продукцията
• Минимална намеса в съществуващите съоръжения
• Лесен монтаж на гъвкави измервателни сонди във вода, почва и въздух
• Цифрови показания с точност 0,1 °C, в диапазон - от -30 °C до +80 °C
• Конфигуриране на сондите по желание на клиента

• Парници
• Оранжерии
• Инкубатори
• Складове и др.

 

Описание

Системата за следене на температура е проектирана на модулен принцип и се конфигурира според конкретния случай на клиента. Състои се от следните компоненти:

• измервателни модули
• измервателни сонди
• модул преобразувател на интерфейса
• персонален компютър
• захранващи и комуникационни кабели

На интерфейсния кабел могат да бъдат свързани последователно до 30 измервателни модула, на разстояние до 1000 метра от персоналния компютър. Паралелно на интерфейсния кабел се окабелява мрежово захранване на модулите.

Преобразувателя на интерфейса се монтира непосредствено до компютъра и се свързва към свободен сериен порт.

Към един измервателен модул могат да бъдат включени 8 измервателни сонди. Всяка сонда може да има до 6 температурни датчика (модул В на долната графика). В най-честия слуай сондите се състоят от 3, 4 или 5 датчика, като модула обхваща данни и от един допълнителен за измерване на външната температура (модул А на долната графика). Възможно е включване на модул за измерване на влажност към същата интерфейсна линия.

Програмата архивира данните и извършва статистика и отчети за изминали периоди от време. Всяка програма се изработва за конкретния обект по снимка или чертеж на клиента, ако са известни позициите на сондите в обекта.

Измервателните сонди се конфигурират по указана дължина, брой датчици и разстояние между тях. Максималната дължина на сондата е 45 метра. Диаметъра на сондите не превишава 8 мм.

Данните се получават на персонален компютър с операционна система Windows. Програмата за визуализация и запис на данните се проектират в съответствие с физическото разположение на оранжериите на клиента и датчиците в тях. Данните се визуализират в табличен и графичен вид, спомагащи за лесното наблюдение на тенденцията за промяна на температурата в различните точки. Потребителя има възможност за задаване на минимална и максимална температурна граница, превишаването на които, генерира предупредителни съобщения. С програмата се работи лесно и интуитивно.

Благодарение на точното и непрекъснато следене на темпертатурата е възможно прецизно управление на растежа в оранжериите. Автоматизирането на процеса прави възможно отглеждането на големи количества продукция при намален личен състав. Всички модули са проектирани да работят непрекъснато в условиа на променлива температура и висока влажност.