Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти >BS-415

BS-415

Електронно Управление на Инкубаторен и Люпилен шкаф

приложение:

Описание на софтуера

Всички инкубаторни шкафове в залата могат да бъдат свързани към отдалечен компютър, на който работи програма за следене, запис, архив на данни и дистанционна промяна на настройките.

Електронният модул за управление на инкубаторен шкаф е снабден с модул за комуникация с отдалечен персонален компютър. Чрез специализирана програма за Windows операционна система, един оператор може да следи множество свързани в мрежата инкубатори. Свързването става с обикновен телефонен кабел, последователно за всички шкафове. Компютърът може да се намира на разстояние до 1000 метра от залата с инкубаторите.

Програмата е проектирана да работи напълно автоматично и не се нуждае от постоянно присъствие на оператор. Периодът за запис на данни се настройва еднократно и след това за всеки шкаф се записва база данни с всички работни величини - Т1, Т2, Т средна, влажност, състояние на вратата, състояние на вентилатора, овлажнителя, охладителя, обръщача, сирената, работния режим. На практика само с едно кликване на мишката върху избран шкаф, операторът вижда всичката информация от диспея на съответния модул, заедно с настроените горна и долна граница за температура и влажност.

От компютъра може да изпращат настройките за работа към всички шкафове едновременно или към избран конкретен шкаф. Така може да се извършва дистанционна пренастройка, без да е необходимо физическо присъствие на оператора в залата.

Получените в реално време данни от инкубаторите се подреждат в таблици за всеки номериран шкаф. За избрани периоди от време, по дата и час може да се генерира статистика за работата на изпълнителните органи в проценти, по минимална или максимална стойност, по събитие, например отваряне на вратата и други. За всеки шкаф може да се наблюдават в графичен формат последните 120 записа за температурата или записи от избран период. В края на всеки работен цикъл или зареждане се генерира протокол на работния процес. Всички данни могат да се принтират на хартиен носител.

Получените в реално време данни от инкубаторите се подреждат в таблици за всеки номериран шкаф. За избрани периоди от време, по дата и час може да се генерира статистика за работата на изпълнителните органи в проценти, по минимална или максимална стойност, по събитие, например отваряне на вратата и други. За всеки шкаф може да се наблюдават в графичен формат последните 120 записа за температурата или записи от избран период. В края на всеки работен цикъл или зареждане се генерира протокол на работния процес. Всички данни могат да се принтират на хартиен носител.

 

• Инкубаторни шкафове
• Люпилни шкафове
• Инкубатори тип "Оптима"