Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти >BS-415

BS-415

Електронно Управление на Инкубаторен и Люпилен шкаф

приложение:

Реални резултати от работа на системата

Благодарение на прецизните сензори и разработения специално за целта алгоритъм е постигнато много точно поддържане на температурата и влажността, без допълнителна намеса или промени в инкубаторния шкаф. Дори при недобра изолация на съоръжението, електрониката автоматично компенсира загубите и постига зададените за поддържане стойности. След зареждане на шкафа, затваряне на вратите и превключване в режим "управление", системата поема цялото управление. При добра изолация и изправни изпълнителни органи дори не се стига до задействане на сирената и се намаляват разходите за електроенергия.

Показаните графики са извлечени от компютърната програма за комуникацията с контролерните модули след 6 месеца работа на 8 съоръжения при различни ситуации - зареждане с отваряне на вратата, поддържане по време на работа, достигане на работни условия от пълно изключване.

Всички данни са достоверни от инсталирани модули на инкубаторни шкафове.

Затопляне на инкубаторен шкаф "Оптима", който не е работил (от стайна до работна температура), след монтиране на модул BS-415STH. На графиката се вижда промяната на температурата при отваряне на вратата за зареждане с продукция и времето за достигане на зададената температура за поддържане. Системата е в режим "управление" и работи самостоятелно в непрекъсната връзка с персонален компютър.

Работа на системата в режим "управление" за шкаф с не много добра изолация. По-големите пулсации в графиката са в резултат на по-честото включване на нагревателните секции и охладителя. Показана е промяната в температурата при отваряне за зареждане и нейното автоматично плавно възстановяване.

Непрекъсната работа на системата в режим "управление" без отваряне на вратата за шкаф с добра изолация. Поддържането става от алгоритъма на управление без да се включва охладителя.

От менютата на програмата за статистика на работата се достига до извода, че приложеният алгоритъм на работа намалява количеството консумирана енергия и осигурява значително по-голяма точност в поддържането на зададените величини.

Промяна на компютърната графика за температура на инкубатора при отваряне на вратата. Периодът за запис на данни е настроен на 5 минути. Записът показва извършена сервизна дейност по обслужване на продукцията и автоматичното стабилизиране на системата след това.

Затопляне на инкубаторен шкаф от стайна до работна температура. Отчет и запис на данни през пет минути. Машината е в режим Control. На графиката са последните 120 записа в базата данни.

Зареждане на работещ инкубаторен шкаф с нова продукция. Отчет и запис на данни през една минута. Вижда се охлаждането на машината при отваряне на вратата, времето за зареждане и автоматичното възстановяване на температурата в режим Control.

Статистика за работата на контролер BS-415 STH на инкубаторен шкаф с добра изолация за период от 6 месеца (реални данни).

Дори при остарял шкаф с не много добра изолация, контролерът довежда до икономия на електроенергия, като запазва прецизното поддържане на температурата в работния обем, благодарение на специално разработения алгоритъм за управление на нагревателните секции. Данните са от 7 месеца реална работа на инкубаторен шкаф Оптима.

 

• Инкубаторни шкафове
• Люпилни шкафове
• Инкубатори тип "Оптима"