Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти >BS-415

BS-415

Електронно Управление на Инкубаторен и Люпилен шкаф

приложение:

Отчети и протоколи

Данните за всеки инкубатор се записват непрекъснато през избрания период от време, като минималната настройка е за една минута.

След приключване на един работен процес от зареждане до излюпване, както и във секи момент от този период, от програмата могат да бъдат генерирани протоколи за работата на системата с информация за всички величини и състоянието на изпълнителните органи за избрания шкаф. Данните могат да се наблюдават на специални екрани в табличен и графичен формат, както и да бъдат експортирани в изходен файл за принтиране на хартия.

Изходният протокол с данни за избран инкубатор включва всички записи от начална до крайна дата, въведена от оператора. За всяка дата има толкова записа, колкото е периода на записване на програмата, настроен от оператора. За всеки запис, направен в избран момент (ден.месец.година; час:минути), се съхранява информация за:
- измерена температура в точка 1 (формат XX,xx °C)
- измерена температура в точка 2, до нагревателя (формат XX,xx °C)
- изчислена средна температура в работния обем (формат XX,xx °C)
- измерена влажност в работния обем (формат XX,xx %C)
- състояние на вентилатора - изключен, включен, включен и се върти
- състояние на вратата - отворена, затворена
- положение на обръщателния механизъм - наклонен напред, назад, изправен
- оставащо време до следващото обръщане (формат МИНУТИ:СЕКУНДИ)
- състояние на нагревателя - изключен, включен на I, II или III-та степен
- състояние на охладителя - изключен или включен
- състояние на овлажнителя - изключен или включен
- състояние на сирената - изключена или включена
- избран работен режим - "Control" или "Display" (управление или индикация)

За работа с изходните протоколи са изработени инструменти за сортиране и търсене следните критерии:
- по минимална или максимална температура
- по минимална или максимална влажност
- търсене по моменти на задействане на сирената
- по моменти на отваряне на вратата
- по моменти на спиране на вентилатора и други

Автоматично се генерира статистика за работата на изпълнителните органи:
- работа на нагревателите в проценти от времето по секции
- работа при изключени нагреватели в проценти от времето
- работа на вентилатора в проценти
- работа на охладителя в проценти
- работа на овлажнителя в проценти
- работа на сирената в проценти
- отваряне на вратата в проценти
- минимална и максимална измерена температура за избрания период
- минимална и максимална измерена влажност за избрания период

 

• Инкубаторни шкафове
• Люпилни шкафове
• Инкубатори тип "Оптима"