Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти >BS-415

BS-415

Електронно Управление на Инкубаторен и Люпилен шкаф

приложение:

Снимки от работещи инкубатори с контролери "BS-415" и "BS-415 STH"

инкубатори с контролери BS-415 инкубатори с контролери BS-415 инкубатори с контролери BS-415

Инкубаторни шкафове с монтирани контролери BS-415 в процес на работа. Над всеки шкаф има светлинна колонка и сирена. Всички модули са свързани към компютър в отделно помещение.

Лицев панел на контролера в режим "Индикация". Данните на дисплея показват:
- Измерена температура в инкубатора - 36,37°C, без промяна от последното изм.
- Измерена темпаратура до нагревателите - 36,43°C, без промяна
- Изчислена средна температура в инкубатора - 36,46°C
- Измерена влажност в обема - 62,29%, промяна нагоре от последното изм.
- Вентилатор ИЗКЛЮЧЕН (информация за въртене от датчика в шкафа)
- Обръщачът е неактивен, изминало време от последното обръщане - 27:32
- Работен режим на системата - Display (режим измерване, без управление)
- Нагреватели - изключени в момента на заснемане
- Охладител - изключен в момента на заснемане
- Овлажнител - изключен
- Сирена - изключена
- Врата - затворена

На панела се виждат още: бутон за избор на работен режим; ротационен бутон за избор на меню и настройване на работните стойности; зелени бутони за избор на посока на обръщача; червен бутон за изправяне на обръщача в средно положение за сервизна работа; зелен LED индикатор за извършено измерване (мига всяка секунда); червен LED индикатор в момента комуникира с компютър.

Анимационната стрелка пред цифровите стойности за Т1, Т2 и H се променя всяка секунда и показва промяната на показанието от последното спрямо предходното измерване.

Лицев панел на контролера в режим "Индикация". Данни на дисплея:
- Измерена температура в инкубатора - 36,25°C, безпромяна
- Измерена темпаратура до нагревателите - 36,28°C, промяна нагоре
- Изчислена средна температура в инкубатора - 36,32°C
- Измерена влажност в обема - 62,21%, без промяна от последното измерване
- Вентилатор изключен
- Обръщачът не работи, изминало време от последното обръщане 31:00 (mm:ss)
- Работен режим на системата - Display (режим измерване, без управление)
- Нагреватели - изключени в момента на заснемане
- Охладител - изключен в момента на заснемане
- Овлажнител - изключен
- Сирена - изключена
- Врата - затворена

Лицев панел на контролера в режим "Управление". Данни на дисплея:
- Измерена температура в инкубатора - 37,31°C, промяна надолу
- Измерена темпаратура до нагревателите - 37,28°C, промяна надолу
- Изчислена средна температура в инкубатора - 37,35°C
- Измерена влажност в обема - 52,64%, промяна надолу
- Вентилатор включен и се върти
- Обръщачът не е монтиран на този шкаф
- Работен режим на системата - Control (режим управление)
- Нагреватели - включени на 3-та степен в момента на заснемане
- Охладител - изключен в момента на заснемане
- Овлажнител - включен
- Сирена - включена, заради отворена врата
- Врата - отворена

Лицев панел на контролера в режим "Управление". Данни на дисплея:
- Измерена температура в инкубатора - 37,56°C, без промяна
- Измерена темпаратура до нагревателите - 37,56°C, без промяна
- Измерена влажност в обема - 58,35%, промяна надолу
- Вентилатор включен и се върти
- Обръщачът не е монтиран на този шкаф
- Работен режим на системата - Control (режим управление)
- Нагреватели - включени на 2-ра степен в момента на заснемане
- Охладител - изключен в момента на заснемане
- Овлажнител - изключен
- Сирена - изключена
- Врата - затворена

Лицев панел на контролера в режим "Управление". Данни на дисплея:
- Измерена температура в инкубатора - 37,75°C, промяна надолу
- Измерена темпаратура до нагревателите - 37,74°C, без промяна
- Измерена влажност в обема - 59,97%, промяна надолу
- Вентилатор включен и се върти
- Обръщачът не е монтиран на този шкаф
- Работен режим на системата - Control (режим управление)
- Нагреватели - включени на 2-ра степен в момента на заснемане
- Охладител - включен в момента на заснемане
- Овлажнител - изключен
- Сирена - изключена
- Врата - затворена

Наблюдение работата на шкафовете чрез монтираните над тях светлинни колонки. Отляво надясно:
- машината е с включен нагревател, изключен овлажнител, охладител и сирена
- следващата е с включен овлажнител, изключени други органи
- машината вдясно едновременно нагрява и овлажнява, сирената е изключена

зала с инкубаторни шкафове

Зала с инкубаторни шкафове.

контролер BS-415

Контролер "BS-415" със син дисплей в процес на затопляне на нов инкубатор "Оптима".

 

• Инкубаторни шкафове
• Люпилни шкафове
• Инкубатори тип "Оптима"