Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти >BS-415

BS-415

Електронно Управление на Инкубаторен и Люпилен шкаф

приложение:

• Проектиран да работи самостоятелно и непрекъснато, със захранване 220 V
• Използва 2 сонди за температура и 1 сонда за влажност
• Цифрови показания с точност за Т - 0.01°C и точност за H - 1%
• Скорост на измерване - 1 показание в секунда
• Автоматично пресмятане на средна температура в инкубатора
• Осветен течнокристален дисплей с 64 символа и опростена клавиатура
• Сигнализация за прекъсната измервателна сонда
• Бързо превключване между режим "индикация" и режим "управление"
• Индикация на посоката на промяна на всички измервани величини
• Настройване на Горна и Долна граница за температура и влажност
• Настройване на периода за обръщане на яйцата. Запаметяване на настройките
• Управление на 3-степенен нагревател
• Управление на обръщателен механизъм
• Управление на вентилатор със следене и индикация на състоянието
• Управление на клапите за водно охлаждане
• Управление на външна светлинна колона с 5 цвята и сирена
• Вграден предпазител за изпълнителните органи и мрежов филтър
• Вграден автоматичен предпазител за нагревателите
• Вградена токова защита за двигателя на вентилатора
• Вградена токова защита за двигателя на овлажнителя
• Възможност за програмно изключване на силови органи
• Постоянна връзка с отдалечен компютър за всички данни от модула
• Максимална дължина на температурна сондата 10 м, сонда за влажност 2,5 м
• Звукова и светлинна сигнализация при критични стойности на температура
• Индивидуална сирена за всеки инкубатор и връзка с общата сирена на залата
• Звукова и светлинна сигнализация при отаряне на вратата и спрял вентилатор
• Светлинна колонка с 5 цвята за отдалечена индикация на работата на нагревателите, охладителя, овлажнителя, вентилатора, сирената

• Инкубаторни шкафове
• Люпилни шкафове
• Инкубатори тип "Оптима"

Към настоящия момент
управлява излюпването
на над 750 000 яйца


Безотказна работа над 13 години!

Описание

Контролер BS-415 е предназначен за автоматично управление на инкубаторен шкаф от типа "Оптима ХХ". Проектиран е да се монтира лесно, без допълнителни промени в съществуващото съоръжение. След настройване на работния режим не се нуждае от допълнително обслужване. Работи с наличните в шкафа силови органи и поддържа два режима на работа - "управление" и "индикация".

Контролерът управлява 3-степенен нагревател с прецизно поддържане на температурен прозорец от 0,15 °C. Едновременно с това се управляват включените вентилатор, охладител, овлажнител и обръщателен механизъм. Работата и състоянието на изпълнителните органи се наблюдава на осветен дисплей и индикатори на светлинна колонка над всеки инкубаторен шкаф. При всички критични ситуации се задейства сирена.

Всички инкубаторни шкафове в залата могат да бъдат свързани към отдалечен компютър, на който работи програма за следене, запис, архив на данни и дистанционна промяна на настройките. Програмата се изработва в съответствие с физическото разположение на съоръжениета в обекта.