Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти > BS-78ТТ

BS-78ТТ

Електронен Термограф и Принтер с Два Датчика за Температура

приложение:
Термограф BS-78TT

Произведено в България

• Система за непрекъснато измерване, индикация и запис на температура
• Осветен течнокристален дисплей със символи на кирилица
• Опростена и лесна за работа клавиатура, звукова сигнализация
• Програмируем времеинтервал на записа от 1 до 99 минути
• Вграден часовник и календар за реално време с батерия 3V
• Измерва, индицира и записва температура от два датчика в диапазон от -40 до +50°
• Индикация на броя записи в паметта и настроения времеинтервал
• Измерване с такт 1 секунда, индикация за посоката на промяна на температурите
• Автоматично приключване след указан брой записи
• Автоматично продължаване на записа след спиране на захранването
• Менюта за настройка защитени с парола от 4 символа
• Отпечатва на термохартия "Документ за Превозване" с вграден принтер
• Отпечатва "Моментен запис от превозване" при включен запис на данни
• Отпечатва номера на превозното средство, името на фирмата превозвач, серийния номер и др.
• Включване и изключване на звука с бутон от панела
• Работи със захранване DC от 8 до 32V
• Вграден предпазител 3,15A

Термограф BS-78TT вече не се произвежда! Натиснете тук, за да разгледате новия термограф BS-T2DU.

• Хладилни камиони
• Складове за храни
• Хладилни камери

Реъководство за работаРъководство за работа