Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти > BS-7500

BS-7500

16 канален записващ уред за 8 температури и 8 цифрови входа

приложение:

Произведено в България

• Система за непрекъснато измерване, индикация и запис на данни
• Осветен течнокристален дисплей със символи на кирилица
• Опростена и лесна за работа клавиатура, звукова сигнализация
• Програмируем времеинтервал на записа от 1 до 99 минути
• Вграден часовник и календар за реално време с батерия 3V
• Измерва, индицира и записва температура от два датчика от -40 до +99°
• Индикация на броя записи в паметта и настроения времеинтервал
• Измерване с такт 1 секунда, индикация за посоката на промяна
• Автоматично приключване след указан брой записи. Макс. 2740 отчета
• Автоматично продължаване на записа след спиране на захранването
• Менюта за настройка защитени с парола от 4 символа
• Отпечатва протокол за съхранение на мобилен принтер с термохартия
• Отпечатва бележка с моментно състояние при включен запис на данни
• Отпечатва името на обекта, името на фирмата, серийния номер и др.
• Изпраща данни от архива към лаптоп, термопринтер, USB или радио канал
• Звукова сигнализация за превишаване на програмируеми нива за аларма
• Мрежово свързване на няколко панела с общ принтер и общо захранване
• Безплатен софтуер за Windows XP за връзка с USB преходник

• Складове за храни
• Складове за лекарства
• Складове за химикали
• Енергийна ефективност
• Хладилни камери
• Аптеки, Болници
• Парници, Гъбарници
• Изби, Мандри, Мази
• Цистерни, Бъчви
• Сушилни камери
• Лаборатории

устройството закупиха:

"Домотек"
"Хармония" ЕООД
"ClimaTeck" LTD

Описание

Контролер BS-7500 представлява Електронна Записваща Система с 8 датчика за температура и 8 цифрови входа. Захранва се с от мрежата с 220V. Разполага с осветен, течнокристален дисплей със символи на кирилица.

Осъществява непрекъснато измерване, индикация и запис на 8 температурата в 8 точки. Датчиците се монтират в различни точки в наблюдаваното помещение или единият се избира да е външен. Към цифровите входове се включват сигнали от свободни релейни контакти на наблюдаваната машина или други дискретни датчици.

Операторът има възможност за настройване на времеинтервала за запис на данни от 1 до 99 минути. Възможно е предварително да укаже максималния брой записи, който трябва да бъде достигнат или просто да се стартира запис на данни с бутона СТАРТ и ръчно да се прекрати в произволен момент с бутона СТОП.

Времеинтервала за запис на температурите се програмира от 1 до 99 минути. Максимален брой записи 2740.

Записаните данни се запаметяват в устройството като завършен протокол и се прехвърлят към персонален компютър с USB кабел, част от комплекта. Протокола съдържа името на обекта, името на фирмата, серийния номер на контролера и броя отчети, таблично подредени стойности на температурите записани в съответния момент и логическите стойности на цифровите входове.

Работата с контролера е улеснена с използване само на 2 бутона от панела. По време на запис системата не се нуждае от наблюдение и веднъж настроена не загубва данни в случай на отпадане на захранването. Ако в режим на запис е отпаднало захранването, записът продължава след неговото възстановяване до достигане на желания брой отчети.

Програмата за Windows може да се използва и за разглеждане на записани протоколи без да има връзка с устройството. Данните се представят в табличен и графичен формат, удобни за прелистване, търсене и разпечатване.


Преглеждане на записан файл с данни, показани са графики на температурите.


Преглеждане на записан файл с данни в табличен вид.


Приемане на данни от BS-7500 по USB кабел и експорт в Excel формат.


Завършен протокол в Excel формат от Data Logger BS-7500.

Комплектовка

• Индикаторен модул BS-7500
• Датчик за температура (до 8 броя) с кабел с дължина указана от клиента (до 60 метра)

Технически данни

• Размери на модула - 250 х 205 х 100 мм
• USB кабел с дължина от 1,5 до 5 метра
• Максимална дължина на сондата за температура - 60 метра
• Максимален брой отчети за един протокол - 2700
• Захранване - 220V, 50 Hz

Цени

• Цена на BS-7500 - 300 лева без включен ДДС.
• Цена на капсулован датчик за температура с 1 метър кабел - 14 лева с ДДС
• Цена на капсулован датчик за температура с кабел 10 метра - 17 лева без ДДС
• Цена на капсулован датчик за температура с кабел 30 метра - 26 лева без ДДС
• Компакт диск със софтуер е включен към комплекта на всяко устройство.

Преди да поръчте комплект на системата е препоръчително да измерите дължините на кабелите на осемте датчика, за да бъдат изработени както ви е необходимо.