Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти > BS-60 Food Keeper

BS-60FK

Индикатор и принтер за срок на годност на хранителни продукти

приложение:
BS-60 Food Keeper

Произведено в България

Това е вашият светофар в кухнята за срок на годност на хранителни продукти

Описание

Електронна система Food Keeper е предназначена за употреба в кухните на ресторанти и други заведения за обществено хранене, магазини и борси за храни или складове за малотрайни продукти. Представлява индикаторно табло за закрепване на стена, с цветни светодиоди, удобни и лесни за работа бутони, пространство за надписи, датчик за температура, импулсно захранване и външен термопринтер.

Спестява значително време на персонала

Улеснява наблюдението на продуктите

Спомага за предотвратяване на злоупотреби

Гарантира качеството на предлаганите продукти

Основното табло на системата Food Keeper се състои се от главен-индикаторен модул и множество секции за продукти с различен срок на годност. Всяка секция за продукт има пространство за надпис, бутон за стартиране и въвеждане номер на готвача или нулиране, цифров индикатор за номера на готвача, приготвил продукта и три цветни индикатора за състояние на годност. Трите цветни индикатора са с цветовете на светофара: Зелен (в срок на годност), Жълт (остават два часа до края на срока на годност), Червен (изтекъл срок на годност).

Food Keeper Double

При модификация Food Keeper Double от всеки продукт могат да се включат за отброяване 2 порции, приготвени в различен момент и от различен готвач.

Срокът на годност за двете порции от един и същ продукт е еднакъв, като може да бъде програмиран от 02 до 99 часа.

В основното табло се съдържат главен-индикаторен модул и 20 секции за продукти с по две порции.

Във второ разширително табло се съдържат 24 секции за продукти с по две порции. Разширителното табло е с еднакви външни размери като основното. Двете табла се монтират на стената непосредствено едно до друго.

В трето разширително табло се съдържат 20 секции за продукти с по две порции.

В максимален вариант системата Food Keeper Double поддържа 64 продукта с по две порции.

Food Keeper Single

При модификация Food Keeper Single за всеки продукт на таблото е отделен един ред с пространство за надпис, бутон за стартиране, индикатор за номера на готвача и трицветен индикатор за статуса на продукта.

Срокът на годност за всеки продукт може да бъде програмиран от 02 до 99 часа.

В основното табло се съдържат главен-индикаторен модул и 40 секции за продукти.

Във второ разширително табло се съдържат 48 секции за продукти. Разширителното табло е с еднакви външни размери като основното табло. Монтират се на стената непосредствено едно до друго.

В максимален вариант системата Food Keeper Single поддържа 88 продукта.

 

Food Keeper 60

В долната част на основното табло, на ярки и удобни за наблюдение от разстояние цифрови индикатори непрекъснато се визуализират температурата в кухнята (градуси Целзий) и реалното време (час:минути). Вдясно от индикаторите има бутони за сверяване на часовника и за избор на режим. В режим "преглед на времената" и "настройки на времетрайност" индикаторите на главния модул се използват за визуализиране на променяните данни.

Външният принтер, датчик за температура и захранващ адаптер се свързват винаги към основното табло.

Ресторант HappyСистемата е проектирана по поръчка г-н Калоян Петров, управител на ресторант Хепи Феличе, Варна от верига ресторанти "Хепи", където се използва от Септември, 2011 г.

Възможности

• Система за непрекъсната работа в реално време
• Часовник с вградена батерия винаги показва реално време (час:минути)
• Постоянно показва температурата в кухнята
• Три режима: Работен, Преглед на времена, Преглед и промяна на времетрайност на продукт
• Скрит режим Пауза за почиствне на таблото без да са активни бутоните за стартиране на продукт
• Цветни индикатори за срок на годност за всяка порция/продукт (зелен, жълт и червен)
• Цифров индикатор за номер на готвача, приготвил продукта (поддържа номера от 01 до 19)
• Изчислява крайния срок на годност за стартиран продукт (час, минути, ден, месец, година)
• Отпечатва етикет за стартиран продукт с необходимата информация за кухнята
• Достатъчно пространство върху всяка секция за надпис с името на продукта
• Текст на кирилица за име на продукт (до 24 символа) и име на готвач (до 22 символа)
• Звукова индикация при всяко натискане на бутон
• Звукова индикация при смяна на състояние
• Външен принтер с термохартия 57 мм
• Лесна смяна на менютата - чрез редакция на Excel файл
• Програмиране на таблото през USB интерфейс с безплатен софтуер за Windows XP
• Захранване 220V AC, 50 Hz

Как работи

Работни режими

Системата работи в 3 режима: ”Работен”, ”Преглед на времена” и ”Настройки на времетрайност”.

Подразбиращият се режим на таблото е ”Работен”. При него се вижда кои са стартираните за отброяване на годност порции, какъв е статусът на годност на всяка порция и номерът на готвача, който я е приготвил.

В режим ”Преглед времена” на индикаторите на главния модул се визуализира колко време (часове:минути) остава до изтичане на годността на всяка порция.

В режим ”Настройки на времетрайност” се променя срока на годност (от 02 до 99 часа) на продуктите.

Сверяване на часовника при смяна на часовото време става с използване на бутоните на индикаторния модул. Сверяване на датата (ден.месец.година) става с програмата за връзка с компютър.

За почистване на таблото е предвиден скрит режим ”Пауза”, при който не са активни бутоните за стартиране на отброяване на продуктите.

Стартиране на порция за отброяване на годност

Работата с таблото е изключително улеснена. Действията по стартиране на порция от продукт за отброяване на годността й, се свеждат до използване само на един бутон – този на съответната порция на продукта. Всяко натискане на бутон е съпроводено с кратък звуков сигнал.

Единственото, което трябва да направи готвач, за да включи порция за отброяване на годността й, е да намери на таблото секцията с надпис на продукта и да въведе персоналния си номер (от 1 до 19). С кратки натискания на бутона на порцията, той увеличава числото върху цифровия индикатор. На едноцифрен индикатор готвач номер 10 се изобразя с Точка и Нула (•0), Точка и Едно (•1) за номер 11 и т.н. до Точка и Девет (•9) за номер 19. Когато на индикатора се появи желаната стойност, готвачът отпуска бутона и с това приключват действията му. След като бутонът остане ненатиснат за 3 секунди, системата стартира обратно броене на предварително програмирания срок на годност за текущия продукт. Светва зеленият индикатор. Външен принтер отпечатва на термохартия кратка бележка – етикет на продукта.

Разпечатка за стартиран продукт Разпечатка за стартиран продукт Разпечатка за стартиран продукт

Съдържание на етикета:

• пореден номер на етикет (двуцифрено число)
• номер на продукт от таблото (до 64 за модификация Food Keeper Double и до 88 за Food Keeper Single)
• номер на порция 1 или 2 (важи за модификация Food Keeper Double)
• номер на готвач (от 1 до 19)
• име на готвач (до 22 символа)
• име на продукт (до 24 символа)
• момент на стартиране на порцията (час:минути, ден.месец.година)
• изчислен момент на края на срока на годност (час:минути, ден.месец.година)
• програмиран срок на годност (часове от 02 до 99)

Зеленият индикатор продължава да свети, докато не останат 2 часа до края на срока на годност. Жълтият индикатор свети през следващите 2 часа, след което светва червеният, указващ, че срокът за годност е изтекъл. Смяната на зелен с жълт индикатор е съпроводена с три кратен звуков сигнал, а смяната на жълт с червен индикатор - с пет кратен звуков сигнал.

При модификация Food Keeper Double във всеки момент, когато свети зеленият или жълтият индикатор, ако кухнята се нуждае от още количество от този продукт, друг готвач (или същият) може да приготви втора порция и да стартира от таблото отброяване на нейния срок на годност.

Показани са различните индикации при модификация Food Keeper Double и Food Keeper Single.

светлинни индикатори на система Food Keeper Double

Порции 1 и 2 на продукт 5 с надпис "задушен лук", приготвени съответно от готвачи с номера 4 и 5, в момента тече срока на реализация и не в последните два часа - светят в зелено.

Порция 1 на продукт 4 с надпис "мариновани ребърца", приготвена от готвач номер 12, в момента изтичат последните два часа от срока на реализация - свети жълто.

Порция 2 на продукт 4 с надпис "мариновани ребърца", приготвена от готвач номер 8 е с изтекъл срок на реализация - свети червено.

светлинни индикатори на система Food Keeper Single

Продукт 27 с надпис "мариновани ребърца ", приготвен от готвач с номер 4, в момента тече срока на реализация и не в последните два часа - свети в зелено.

Продукт 26 с надпис "топено сирене на шайби", приготвен от готвач номер 5, е с изтекъл срок на реализация - свети червено.

Продукт 25 с надпис "нарязани гъби", приготвен от готвач номер 19, в момента изтичат последните два часа от срока на реализация - свети жълто.

Светещ червеният индикатор на порция от продукт, означава, че срокът на годност е изтекъл, наличното количество трябва да се унищожи, а информацията на таблото – да се нулира. Нулирането става с натискане и задържане за 2-3 секунди на бутона на порцията. Това ще доведе до изгасване на индикаторите, нулиране на номера на готвача и изключване на порцията от системата за отброяване на годността й.

Смяна на меню с продукти

Таблото се програмира през USB интерфейс, като предварително в Excel файл се попълват имената на продуктите, сроковете на годност и имената на готвачите. Зареждането на ново меню в таблото отнема една минута. Имената на продуктите могат да се въвеждат с текст на кирилица. Продуктите могат да се разполагат и групират от готвачите, както им е удобно за по-лесна и бърза работа с таблото. След препрограмиране на таблото, на предвидените места върху всяка секция се разпечатват и залепват нови етикети с имена на продуктите. Етикетите на продуктите се получават автоматично, готови за разпечатване, в редактирания файл както и листа с номера и имена на готвачите.

Информацията за продуктите (наименование и срок на годност) не се загубва при отпадане на захранването. Реалното време и дата са подсигурени от батерия на вградения часовник.

Техн. данни

Размери на табла Food Keeper

• Главен индикаторен модул с 20 (40) секции: широчина 335 мм, височина 540 мм, дебелина 30 мм
• Разширителен индикаторен модул с 24 (48) секции: широчина 335 мм, височина 540 мм, дебелина 30 мм

Food Keeper Double се предлга в 3 възможни конфигурации

Система с 20 продуктa, всеки с по 2 порции. Размери: широчина 335 мм, височина 540 мм.

Система с 44 продукта, всеки с по 2 порции. Размери: широчина 670 мм, височина 540 мм.

Система с 64 продукта, всеки с по 2 порции. Размери: широчина 1005 мм, височина 540 мм.

Food Keeper Single се предлга в 2 възможни конфигурации

Система с 40 продуктa. Размери: широчина 335 мм, височина 540 мм.

Система с 88 продукта. Размери: широчина 670 мм, височина 540 мм.

Размери на външните компоненти

• Захранващ адаптер 12V, 3,5A, 220V AC, с размери: 145 х 50 х 35 мм, дължина на кабела 2 м
• Датчик за температура с дължина на кабела 3 метра (по поръчка до 9 метра)
• Принтер 115 х 155 х 70 мм, дължина на кабелите до 2 метра
• Термохартия 58 мм

Принтер Захранващ адаптер 12V, 3,5A Датчик за температура

Пространство за надпис за име на продукт на таблото

• за модификация Food Keeper Double 82 x 39 mm
• за модификация Food Keeper Single 82 x 19 mm

Цени

Комплект система 'Food Keeper Double' за 20 продукта, всеки с по 2 порции

• 1 главен индикаторен модул
• 20 продукта в същото табло, всеки с по 2 порции
• 1 външен принтер
• 1 датчик за температура
• 1 преходник за USB

1375 лева без ДДС или 1650.00 лева с ДДС

Комплект система 'Food Keeper Single' за 40 продукта, всеки с по 1 порция

• 1 главен индикаторен модул
• 40 продукта в същото табло
• 1 външен принтер
• 1 датчик за температура
• 1 преходник за USB

1375 лева без ДДС или 1650.00 лева с ДДС

Комплект система 'Food Keeper Double' за 44 продукта, всеки с по 2 порции

• 1 главен индикаторен модул
• 20 продукта в същото табло, всеки с по 2 порции
• 24 продукта в отделно (второ) табло, всеки с по 2 порции
• 1 външен принтер
• 1 датчик за температура
• 1 преходник за USB

1755 лева без ДДС или 2106 лева с ДДС

Комплект система 'Food Keeper Single' за 88 продукта, всеки с по 1 порция

• 1 главен индикаторен модул
• 40 продукта в същото табло
• 48 продукта в отделно (второ) табло
• 1 външен принтер
• 1 датчик за температура
• 1 преходник за USB

1755 лева без ДДС или 2106 лева с ДДС

Комплект система 'Food Keeper Double' за 64 продукта, всеки с по 2 порции

• 1 главен индикаторен модул
• 20 продукта в същото табло, всеки с по 2 порции
• 24 продукта в отделно (второ) табло, всеки с по 2 порции
• 20 продукта в отделно (трето) табло, всеки с по 2 порции
• 1 външен принтер
• 1 датчик за температура
• 1 преходник за USB

2045 лева без ДДС или 2454 лева с ДДС

Поръчка и доставка

Време за изработване на един комплект - 5 работни дни.

За всички компоненти клиентът получава данъчна фактура, приемо-предавателен протокол, ръководство за работа и гаранционна карта със срок 18 месеца.

• Ресторанти
• Кухня майка
• Складове за храни
• Хладилни камери
• Хранителни борси

Наредби

НАРЕДБА № 27 от 9.12.1996 г. за хигиенните изисквания към заведенията за обществено хранене
виж приложение 5, страница 16