Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти > BS-T&H-WiFI

BS-T&H-WiFi

Записващ Термометър и Влагомер с достъп през WiFi

приложение:
Логер BS-T&H-WiFi за температура и влажност

Произведено в България

• Контролер за непрекъснато измерване, индикация и запис на температура и влажност на въздуха
• Измерва, индикира и записва температура от цифров датчик в диапазон от -40° до +125 °С, точност +/-0.4 °С
• Измерва, индикира и записва влажност от цифров датчик в диапазон от 3% до +98 %, точност 3%
• Автоматично прелистване на работния екран с всички измервани данни
• Достъп до логера чрез всяко смарт устройство през Access Point или WiFI Client в локална мрежа
• Бутони за прелистване на екраните, нулиране на паметта и възстановяване на фабричните настройки
• Менюта за персонализиране на логера с име на AP, име на собственик, място на монтаж
• Меню за избор на име и парола на WiFI мрежа, автоматично сканиране на мрежите в обхват
• Менюта за настройване на минимална и максимална граница на температура и влажност
• Графичен дисплей и двуцветна светодиодна индикация за наблюдение на алармите от разстояние
• Вградена памет с 8000 записа, не загубва данни при отпадане на захранването, безконечно превъртане
• Избор на време интервал на записа - от 1 до 600 минути
• Експортира записите в .CSV файл в табличен вид, съдържащ Ден, Месец, Година, Час, Минути, Т°С, H%
• Вграден часовник и календар с батерия 3V
• Автоматично сверява дата и време от NTC сървър в интернет
• Цифрово и графично представяне на данните на екрана и на web интерфейс
• Работи със захранване от външен DC адаптер 5V или зарядно за телефон с конектор USB B-micro
• Не се нуждае от инсталиране на специализиран софтуер, работи с всеки уеб браузър
• Изпраща данни към сайт: https://www.mydatalogger.eu. Имейл съобщения за параметри извън граници

• Складове за лекарства
• Складове за храни
• Мандри
• Сушилни
• Изби
• Кошери
• Гъбарници
• Оранжерии
• Хладилни камери
• Наблюдение на животни
• Мониторинг на отопление

Стара Загора и район :

д-р Светослав Кръстев
‎0877 28 89 29

Описание

Записващ термометър и влагомер (data logger) BS-T&H-WiFi е предназначен за непрекъсната работа на закрито. Монтира се на стена. Захранва се от външен мрежов адаптер, предлаган в от производителя или зарядно за телефон с конектор USM B-micro. Използва външен датчик за температура и влажност, свързан към устройството с кабел 1,5 м, завършващ със жак 3,5 мм. Възможно е удължаване на разстоянието от датчика до логера до 6 метра с предлаган от производителя удължител.

Устройстото работи непрекъснато при наличие на захранване. На всеки 8 секунди на малък, графичен дисплей плавно се сменят 6 работни екрана с всички необходими за наблюдение данни. Над дисплея два двуцветни сетодиодни индикатора се задействат при пресичане на програмирани от клиента минимална и максимална граница на температура и влажност.

Измерени и записани данни и настройки в записващия термометър и влагомер са достъпни през вашето мобилно устройство или компютър в локалната мрежа. Данните изпратени до нашия сървър са достъпни от всякъде и по всяко време в графичен и табличен вид. Сървърът може да изпраща имейл при всяко пресичане на програмираните от клиента гранични стойности на температура и влажност.

 

 

   
BS-T&H-WiFi показва име и състояние на WiFi мрежата

WiFI име и състояние

Всички настройки и данни са достъпни през смарт устройство - таблет, телефон, лап топ или стационарен компютър. Логерът може да се свързва към локална WiFi мрежа с настройване на име и парола или да бъде достъпен като уеб сървър (Access Point), ако е монтиран в условия на липса на WiFi.

На един от прелистваните работни екрани се визуализира локалният IP адрес на устройството, което рутерът на вашата WiFi мрежата, автоматично му е присвоил след правилно въведени име и парола. С всеки уеб браузър данни и настройки са достъпни чрез този адрес в локалната безжична мрежа.

BS-T&H-WiFi цифрово паказание на температура

температура цифрово

Измерената в момента температура се индикира с голям шрифт на екрана в цифров вид, придружена от време и дата на отчета.

Датата е във формат: ДЕН . МЕСЕЦ . ГОДИНА

Времето е във формат: ЧАСОВЕ : МИНУТИ

С кратко натискане на долния десен бутон можете бързо да прелиствате работните екрани по техния безкраен ред или да изчакате автоматичната им смяна на всеки 8 секунди.

BS-T&H-WiFi графично паказание на температура

температура графично

След екрана с измерената температура на графичния дисплей е показана графика на последните 15 запаметени отчета. Най-дясната точка на графиката е най-новата измерена стойност. Отчетите са записани и визуализирани през настроения време интервал.

Ако измерената температура е по-висока от настроената Горна граница, светодиодният индикатор светва в ЧЕРВЕНО.

Ако измерената температура е по-ниска от настроената Долна граница, светодиодният индикатор светва в ЗЕЛЕНО.

BS-T&H-WiFi цифрово показване на влажност

влажност цифрово

С плавно затъмнение и последващо осветляване на екрана се индикира измерената влажност, съпроводена с дата и време на отчета.

Ако измерената влажност е по-висока от настроената Горна граница, светодиодният индикатор светва в ЧЕРВЕНО.

Ако измерената влажност е по-ниска от настроената Долна граница, светодиодният индикатор светва в ЗЕЛЕНО.

BS-T&H-WiFi графично показване на влажност

влажност графично

Задействането на алармените индикатори става след всяко измерване и не зависи от моментно показания екран. Устройството измерва нови данни на всеки 2 секунди.

Светодиодните индикатори се са ярко светещи и лесно се забелязват от разстояние.

Датчикът за температура и влажност е в малка кутийка с вграден магнит за прилепване към метална повърхност и придружен с двойно залепващо фолио за прилепване към неметална повърхност.

BS-T&H-WiFi липсва WiFI връзка

статус на WiFI връзка

Обхват на вградената антена за WiFi е 30 метра при пряка видимост. Ако записващият термометър и влагомер загуби връзка с рутера не прекъсва измерването и записа на данни във вътрешната памет през настроения време интервал. Вграденият часовник продължава да работи дори и след прекъсване на захранването. Сваляне на записаните данни е възможно винаги чрез достъп към логера през Access Point..

При смяна на астрономическото време, логерът сам ще свери вградения часовник, като взема реално време и дата от интернет.

логер BS-T&H-WiFi Access Point име и парола

Access Point име и парола

Не е необходимо да помните Access Point имената на всяко ваше устройство, въпреки че те се виждат при сканирате за налични WiFI мрежи. Името и паролата за достъп се изписват на един от автоматично прелистваните екрани.

С натискане и задържане на долен десенн бутон можете да възстановите фабричните настройки, показани на снимката и да го препрограмирате с ново име и парола, използвайки само с вашия смартфон.

Ако сте свалили данни за обследвания обект и желаете да преместите логера на ново място, можете да изтриете всички данни в паметта до момента с натискане и задържане на долния ляв бутон.

BS-T&H-WiFi температурна графика през 1 минута

графика през 1 минута

Най-краткото време за запис, което можете да настроите е 1 минута. Благодарение на това можете да запишете много подробен отчет за обследвания обект. При всеки друг избран време интервал за запис графичното представяне на екрана трябва да се тълкува не като последните 15 минути, а като последните 15 отчета. Настроеният време интервал в минути можете да проверите и промените със смарфон или през локалната мрежа като се обърнете към IP адреса на устройството.

Графично представяне на последните 100 записа от записващ термометър и влагомер, прегледани с уеб браузер през стационарен компютър.

С посочване на мишката по точка на графиката се описват подробно време, дата и стойност на отчета.

последни 100 отчета за температура и влажност от логер BS-T&H-WiFi

разглеждане на последните 100 записа в графичен вид чрез web браусер от компютър

логер BS-T&H-WiFi достъп през Андроид

доспъп през Андроид

BS-T&H-WiFi настройване на WiFI мрежа

свързване на устройството към WiFi мрежа, име и парола

персонализиране на логер BS-T&H-WiFi през смартфон

екран за настройки

BS-T&H-WiFi влажност графично през уеб интерфейс с браузер от смартфон

екран с графични данни на запаметените отчети за влажност

Сайт за данни от логера.

Разгледайте свободно с име и парола:

www.mydatalogger.eu

www.mydatalogger.eu
Комплект логер-записващ термометър и влагомер BS-T&H-WiFi със захранващ адаптер и външен датчик

Комплект логер BS-T&H-WiFi

• Комплекта включва:
     - Логер BS-T&H-Wifi
     - Датчик за температура и влажност с кабел 1,0 м в кутия с жак и магнит
     - Безплатен акаунт за 30 календарни дни за сайта: https://www.mydatalogger.eu
          149 лева без ДДС или 178.80 лева с включен ДДС

• Извън комплекта и по желание на клиента са възможни следните компоненти:
     - импулсен адаптер AC 200V - DC 5V с два USB изхода - 5 лева без ДДС или 6 лева с ДДС
     - USB кабел щепсел А към щепсел B-micro 1,5 с дължина 1,5 метра - 3 лева без ДДС или 3,60 лева с ДДС
     - USB кабел щепсел А към щепсел B-micro 1,5 с дължина 3 метра - 6 лева без ДДС или 7,20 лева с ДДС
     - удължител на кабел за датчик с жак и гнездо, дължина 2 метра - 5 лева без ДДС или 6 лева с ДДС

• Размери на модул BS-T&H-WiFI: височина 60 мм, широчина 45 мм, дебелина 20 мм.
• Размери на кутия на датчика: височина 40 мм, широчина 18 мм, дебелина 5 мм.
• Диаметър на отвор, необходим за прокарване на жак на датчика през стена: 4 мм.
• Консумация при захранване 5V: 80 mA
• Микроконтролер: ESP8266
• Цифров датчик за температура и влажност: SI7021
• Точност на измерване на температура: +/- 0.4 °С
• Точност на измерване на влажност: 3 %
• Настройваем време интервал за запис от 1 до 600 минути
• Максимален обхват на WiFI без препятствия - 30 метра
• Максимален Брой записи в паметта: 8192, безконечно превъртане
• Максимала дължина на кабела от логер до датчик - 6 метра
• Тегло: 83 гр.
• IP-55 за вътрешен монтаж

Гаранция на оборудването - 12 месеца. Гаранцията не включва повреди от механични удари, проникване на вода в корпуса и неправилно боравене с устройството.

• Фармалог ЕООД • ЕКО ГРУП 2017 ЕООД • Мебел Стил ООД • Летище Варна •

Защитете Вашата продукция

свалете .CSV файл с реални данни от логера

свалете .XLS файл с реални данни от логера

директно с вашия смартфон в близост до BS-T&H-WiFi или през локалната мрежа, към която е свързан

Наблюдавайте температурата и влажността от всяка точка на света през сайта: https://www.mydatalogger.eu